LINK-URI RAPIDE PENTRU:
 

 

 

 

 

 

Aveţi o casã nouã? Ne bucurãm dacã sfaturile noastre vã sunt de folos!


 
 

Construiţi o casã nouã? Iatã sfaturile noastre pentru început:

Siguranţa împotriva inundaţiilor:

- spuneţi-i instalatorului sau constructorului cã vreţi ca fiecare baie si bucãtãria sã aibã rigolã de scurgere în pardosealã (pentru siguranţa dumneavoastrã si a investiţiei fãcute în casã, acele rigole în care se va scurge apa în eventualitatea unor inundaţii vã vor scãpa de parchet umflat, mobilã distrusã, covoare ude, scãri ude, pereţi care au tras apã, apã ajunsã la prize si altele!);
- spuneţi-i instalatorului sau constructorului cã vreţi ca rigolele sã nu fie conectate cu ţevile de scurgere de la cadã, chiuvetã sau WC! (rigolele trebuie sã preia apa si sã o scurgã repede si fãrã piedici. In plus, nu este tocmai plãcut ca atunci când vi se înfundã scurgerea, sã iasã apa prin rigola de jos!). Pe lângã ajutorul în cazul eventualelor inundaţii, rigolele vã pot face mai usoarã curãţenia, putând sã îndreptaţi cãtre rigolã apa rãmasã pe gresie în urma unui dus (de un real folos în baia copiilor);
- montaţi un senzor anti-inundaţii în camera tehnicã, în cãminul pentru alimentarea cu apã a casei sau în bucãtãrie (un senzor cu electrovalvã automatã va închide instant alimentarea cu apã dacã sesizeazã contactul cu apa acolo unde este poziţionat senzorul);

- nu puneţi parchet în bucãtãrie sau baie! Chiar dacã aratã frumos, parchetul în bucãtãrie poate fi destul de problematic. In cazul unei inundaţii este foarte probabil sã aveţi umflãturi pe alocuri dacã nu chiar tot parchetul în valuri. Micile accidente din bucãtãrie (un ou scãpat pe jos, mâncare, fãina sau altele) vor fi mult mai greu de curãţat iar stersul cu un mop prea des nu va pãstra frumos parchetul mai ales dacã va trebui sã curãţaţi ceva;
- nu folosiţi ţevi de PEXAL! Vechi, proaste, aspect învechit, ţevile din PEXAL sunt adevãrate bombe cu ceas setate în functie de calitate sã plesneascã în momentele cele mai neasteptate.
- spuneţi-i instalatorului sau constructorului cã vreţi ca ţevile sã fie bine prinse pe perete (cele vizibile) si sã fie marcate (tur, retur, alimentare apã, apã rece baie parter, apã caldã bucãtãrie, etc);
- nu lãsaţi nicio scurgere micã sau picãturã de apã nerezolvatã de instalatori pe motivul cã: nu se vede, se opreste, se înfundã, este condens, etc.Camera tehnicã, beciul sau cãminul pentru alimentarea cu apã a casei:

- aceastã încãpere trebuie sã fie bine izolatã împotriva infiltraţiilor de apã din pãmânt, de la ploaie sau de la ridicarea pânzei freatice (am avut cazuri de clienţi care s-au trezit dupã o perioadã cu zãpezi sau ploi abundente cu beciul transformat în piscinã).
- recomandãm ca aceastã încãpere sã fie menţinutã curatã, bine aerisitã (cu ventilaţie sau cu guri de aerisire);

- de preferat este ca pe jos sã fie pusã gresie pentru o mai bunã stabilitate a hidroforului sau a vasului de expansiune dar si a altor echipamente ce ar putea fi montate acolo;
- având în vedere cã în aceastã încãpere este sursa de apã, o rigolã care sã preia apa scursã (de la desfacerea filtrelor pentru înlocuirea cartuselor sau curãţarea lor, de la mici scurgeri, umezealã, infiltraţii) va fi foarte bunã;
- în lipsa posibilitãţii de a monta o rigolã, puteţi realiza o basã (gaurã cu dimensiuni aproximative 50cm*50cm*50cm) în care apa se poate scurge (gresia sã fie pusã cu panta cãtre basã) si poate fi preluatã de o pompã submersibilã cu plutitor care o va duce cãtre fosã, staţie de epurare sau canalizare;

- gândiţi-vã din timp unde doriţi sã amplasaţi echipamentele pentru tratarea apei: la înlocuirea cartuselor filtrante din filtre aveţi nevoie de spaţiu, loc de miscare; dedurizatoarele de apã si staţiile de tratare a apei au nevoie de o scurgere în zonã (scurgerea de la masina de spãlat, rigolã, scurgere special pusã pentru acest scop, scurgere de la o chiuvetã, etc) pentru cã la fiecare regenerare, acestea vor arunca 30-500 litri de apã în funcţie de cât de mare este staţia, în funcţie de setãri sau de calitatea apei. Aceste echipamente se monteazã pe ţeava principalã de apã.


- dacã spaţiul tehnic este un cãmin sau un beci sub pãmânt, realizaţi o scarã bunã, sigurã, rezistentã, pe care oricine sã poatã coborâ oricând fãrã probleme sau riscuri!

- dacã spaţiul tehnic este într-un cãmin în curte iar în interior nu existã nici ţeavã de canalizare, nici basã sau posibilitatea de a face o basã, pentru evacuarea apei de la regenerarea staţiilor de tratare, trebuie sã se facã un sanţ prin pãmânt, de la cãmin pânã la fosã/staţie epurare/canalizare pentru a se trasa o ţeavã de apã. Prin aceastã ţeavã se va evacua apa de la regenerare. Sanţul trebuie fãcut la minimum 50cm adâncime pentru ca ţeava sã nu îngheţe pe timpul iernii!
Cum si când sã tratez apa din noua casã?

- dupã efectuarea forajului, apa trebuie lãsatã sã curgã puţin (pânã devine limpede) pentru a curãţa "lucrarea" de particule de pãmânt sau nisip. Apa nu trebuie lãsatã sã curgã cu zilele, rolul acestei risipe de apã fiind acela de a scãpa de impuritãţile rãmase în urma forajului, impuritãti ce fac apa tulbure. Lãsând apa sã curgã mai mult de o zi nu vã va ajuta sã "daţi" de apa platã, apã purã microbiologic sau de alte mituri si povesti! Orice apã scoasã din pãmânt trebuie filtratã corespunzãtor pentru a avea turbiditate 0, sau tratatã conform buletinului de analizã pentru a fi potabilã sau purã (în funcţie de cum doriţi)! Dacã apa vine tot tulbure sau cu impuritãti desi aţi lãsat-o sã curgã, cel mai probabil lucrarea de executare a puţului nu a fost calitativã;
- efectuaţi un BULETIN DE ANALIZA COMPLET la un LABORATOR CERTIFICAT PENTRU ANALIZA APEI! Foarte mulţi oameni nu vor sã mai dea banii si pe analiza de apã, unii crezând cã apa lor este foarte bunã pentru cã este limpede sau au gustat-o si are un gust bun, alţii pentru a nu "arunca" banii pe o analizã de apã. Pentru a vã cunoaste apa, ea trebuie colectatã într-un recipient steril si dusã la un laborator certificat care poate face o gamã largã de teste. Dupã testarea apei cu toţi parametrii pe care îi face laboratorul, trebuie sã înţelegem cã testul este valabil pentru proba de apã pe care am dus-o la testat! In concluzie, nu stricã sã testam mãcar o datã pe an apa pentru a observa modificãrile în valorile parametrilor;
- apa trebuie tratatã înainte de a fi bãgatã în instalaţia din casã (chiar si pentru probe) în primul rând pentru a nu bãga impuritãţi în plus în instalaţie si în al doilea rând pentru a nu îngreuna procesul de dezinfectare al ţevilor pe viitor. Fiecare impuritate poate aduce în interiorul instalaţiei o bacterie sau o colonie de bacterii. Acestea se vor dezvolta în interiorul instalaţiei iar fãrã o dezinfectare corectã, apa va conţine în permanenţa microorganisme;

- apele de fântânã obisnuite se trateazã astfel: 1 - filtru pentru sedimente fine; 2 - dedurizator de apã; 3 - sterilizator cu ultraviolete - instalaţie pentru toatã casa si 4 - purificator de apã cu osmozã inversã - pentru apa de bãut si gãtit la bucãtãrie;

- apele de fântânã cu fier si mangan se trateazã astfel: 1 - filtru pentru sedimente fine; 2 - staţie 2 în 1 eliminare fier-mangan; 3 - dedurizator de apã; 4 - filtru cu carbon activ block si filtru pentru sedimente fine; 5 - sterilizator cu ultraviolete = instalaţie pentru toatã casa si 6 - purificator de apã cu osmozã inversã - pentru apa de bãut si gãtit la bucãtãrie;

- apele de fântânã cu alte probleme necesitã instalaţii speciale suplimentare, în funcţie de analiza apei;
- dupã instalarea echipamentelor de tratare a apei, este necesarã o dezinfectare a instalaţiei din toatã casa pentru ca lampa UV sã menţinã instalaţia fãrã microorganisme.

HINT: nu vã lãsaţi pãcãliţi de "analizele" de apã oferite de persoane sau firme care nu cunosc semnificaţia termenilor test si analizã!
Existã în piaţã comercianţi care oferã gratuit "analiza apei" în care vã spun doar duritatea apei sau TDS-ul (totalitatea solidelor dizolvate în apã) apei!
Existã în piaţã comercianţi care ofera contra cost "analize" de apã mai amãnunţite, dar necertificate! Aceste "analize" nu au nicio valoare pentru o firmã ca a noastrã, deoarece nefiind certificate, acestea nu oferã încredere, nu stim dacã au fost testate, cum au fost testate si care au fost interesele! Este ca si cum un doctor fãrã scoalã, diplome, atestate, certificãri si/sau altele se apucã sã facã consultaţii si sã tragã concluzii despre sãnãtatea oamenilor care ajung la el.

"Analize" pentru pasionatii de acvaristica:

Analize false:
Ce fac dacã am un buget foarte limitat?
 
Primul pas în tratarea apei din casa dumneavoastrã este montarea unei baterii de filtrare. Aceasta este compusã din 2 filtre pentru sedimente fine, cartusele filtrante sunt din polipropilenã presatã la 10 sau 5 microni si ultimul întotdeauna la 1 micron. Nu, nu se înfundã în 2 ore asa cum spun unii instalatori cu "multã experienţã"! Acestea se înfundã în funcţie de calitatea apei dumneavoastrã si de cât de mult timp uitaţi de ele. In orice caz, rolul lor este acela de a se înfunda, altfel vi se înfundã instalaţia din restul casei, instalaţie care este destul de scumpã ca si investiţie. Asa cã dacã filtrele s-au înfundat, fiţi multumiţi cã si-au fãcut treaba si au oprit impuritãţile care ar fi putut înfunda o baterie sau o centralã...

Baterii de filtrare a apei in functie de consumul de apa si de calitatea apei:Bateria de filtrare se alege în funcţie de numãrul de persoane ce vor locui în casã. Pentru 1-3 persoane si o apã care nu este tulbure se poate alege o baterie de filtrare de 10" (lungimea filtrelor). Insã dacã numãrul de persoane este mai mare de 3 sau apa este tulbure/foarte tulbure sau instalaţia ce urmeazã a fi montatã conţine mai mult de 1 staţie de tratare, este nevoie de o baterie de filtrare de 20" (lungimea filtrelor) sau de filtre industriale.

HINT: bateria de filtrare se poate monta si fãrã a face o analizã de apã. Cam oricare ar fi rezultatele apei, bateria de filtrare este NR 1 în instalaţia de furnizare a apei în casã.
Produsele pentru tratare apei este de preferat sã se monteze toate încã de la început, dar dacã bugetul este limitat ele se pot monta si pe rând.Ce trebuie sã stiu despre filtrele de apã?
 
In primul rând trebuie sã înţelegem ce înseamnã filtru. Un filtru este pur si simplu 1 filtru, nu 2 si nu face decât sã filtreze (nu purificã, nu sterilizeazã, nu dedurizeazã, nu demineralizeazã, etc). Ce filtreazã spune mai departe denumirea lui completã. De exemplu, 1 filtru de apã este incorect si incomplet spus! Insã:

1 filtru de sedimente ne spune cã filtreazã apa de sedimente
1 filtru de impuritãţi ne spune ca filtreazã impuritãţile (aceleasi ca si sedimentele)
1 filtru cu carbon activ ne spune doar cã are în compoziţie doar carbon activ. Dar pentru a stii ce face carbonul activ trebuie sã ne mai documentãm puţin. Cãrbunele activ în cazurile pentru care este cel mai potrivit si recomandat nu reţine sedimentele, impuritãţile, nisipul si altele fizice. Dacã le reţine însã, înseamnã cã facem cu el o filtrare fizicã dar ineficientã si nu îl folosim în scopul pentru care a fost creat, acela de a reţine din apã anumite substanţe chimice, culoarea apei, mirosul apei, gustul apei, clorul si altele.
1 filtru pentru fier existã ca si produs si denumire, dar nu vã recomandãm deoarece rezultatele vor fi nesatisfacatoare.
1 filtru pentru dedurizare existã ca si produs dar îl recomandãm doar pentru sistemele mici de filtrare sau purificare (prin osmozã inversã) a apei.Ce trebuie sa stiu despre dedurizatoarele de apã?
 
Noi, AquaLight, numim dedurizator de apã doar acele aparate ce dedurizeazã apa reţinând calciul si magneziul pe rãsina lor, eliberând în schimb sodiu în apã, se regenereazã cu apa în care s-a topit sare pastilatã pentru tratarea apei si care îsi fac automat regenerarea.

Toate celelalte "dedurizatoare de apã" pentru noi fie sunt prea vechi, fie nu au nicio treabã cu dedurizarea apei.

Nu este un dedurizator acel filtru mic magnetic de 5 cm montat pe alimentarea cu apã a centralei.
Nu este un dedurizator acel filtru mic de 5"-7"-10" ce în interior are un cartus cu polifosfaţi, siliphos sau alte prafuri menite sã "dedurizeze" apa.
Nu este un dedurizator acel filtru Big Blue Slim albastru de 20" care "dedurizeazã apa în continuu timp de X ani fãrã a îi face nicio întreţinere si care se înlocuieste cu totul la Y ani" pentru cã am primit feedback din partea unor clienţi care au avut de-a face cu el si nu au fost multumiţi, am testat apa "dedurizatã" de el si nu era dedurizatã.
Nu este un dedurizator acel aparat cu fire puse în spiralã pe ţeava de apã, si produce un câmp electromagnetic care ar distruge molecula de calcar deoarece nu are nicio treabã cu dedurizarea apei.
Nu este un dedurizator acel recipient din inox care se monteazã pe alimentarea cu apã a aparatelor de cafea.

Totodatã pentru noi, din 2015 nu mai sunt dedurizatoare de apã acele foste dedurizatoare de apã a cãror tehnologie este depãsitã de 5-10 ani, nu se pot regla pasii din regenerare, timpii de spãlare, volumul de apã dedurizatã oferitã între regenerãri si altele.

1) trebuie sã stim cã majoritatea apelor din fântânã/put dar uneori si din reţeaua publicã au nevoie de dedurizare dacã sperãm ca viaţa instalaţiei sanitare si a aparatelor conectate la ea (masini de spãlat, centrale, etc) sã fie lungã;


2) trebuie sã stim cã avem nevoie de un spaţiu tehnic adecvat pentru aceastã instalaţie: spaţiul trebuie sã fie suficient pentru a avea loc de manevrare, instalare, întreţinere (umplere cu sare, înlocuire cartuse filtrante); spaţiul trebuie sã fie bine aerisit, curat, luminat; în spaţiul tehnic trebuie sã existe o ţeavã de scurgere, o rigolã, o basã sau o altã posibilitate de evacuare a apei folosite în timpul regenerãrii.
3) dedurizatorul de apã pentru casã se monteazã pe ţeava principalã de apã, dupã o baterie de filtrare pentru sedimente fine, cu cartuse filtrante numai din polipropilenã presatã;
4) dedurizatorul de apã îsi face în mod automat, periodic (la 1-7 zile în funcţie de volumul de rãsinã, duritatea apei, numãrul de persoane din casã, etc) o REGENERARE
5) REGENERAREA este PAUZA pe care dedurizatorul de apã o ia în mod automat (în funcţie de setãrile fãcute de noi) la 1-7 zile (în funcţie de volumul de rãsinã, duritatea apei, numãrul de persoane din casã, etc) pentru a îsi reface capacitatea de dedurizare a apei în continuare. In timpul acestei regenerãri (15min-50min în funcţie de model) dedurizatorul trece prin 4 pasi:

- spãlarea inversã a rãsinii cationice pentru a elimina din depunerile de calcar, impuritãti, pentru a "aerisi" rãsina pentru urmãtorul pas în care aceasta va fi regeneratã cu apã sãratã;
- regenerarea propriu-zisã a rãsinii se face prin aspirarea apei sãrate din bazinul cu sare si clãtirea rãsinii cu ea. In acest pas rãsina se regenereazã fãcând din nou un schimb ionic: ionii de calciu si magneziu se duc în apa care se duce cãtre canalizare iar pe rãsinã se depun ionii de sodiu.
- reumplerea bazinului de sare cu apã filtratã si dedurizatã. Pentru urmãtoarea regenerare este nevoie ca sarea sã stea o perioadã în apã pânã când aceasta se satureazã si nu mai poate topi sarea. Astfel apa folositã la regenerare va fi suficient de sãratã si va regenera corect si complet rãsina pentru a oferi cantitatea corectã de apã dedurizatã consumatorilor.
- clãtirea rãsinii. Bineinteles cã dupã 2-30 litri (în funcţie de model) de apa sãratã trecutã prin ea, rãsin este foarte sãratã si primii litri de apã (câteva zeci sau câteva sute în funcţie de model) care ar trece prin rãsina proaspãt regeneratã ar fi extrem de sãraţi. Astfel se face o clãtire a rãsinii timp de 3-20 minute (în funcţie de model) în care apa filtratã trece prin rãsinã, o clãteste si apoi ajunge la canalizare.

6) dedurizatoarele de apã nu au pompã! Dedurizatoarele de apã realizeazã dedurizarea apei INSTANT, apa dedurizatã nu se stocheazã nicãieri. Volumul de rãsinã al unui dedurizator se referã strict la volumul de rãsinã pe care acesta îl conţine, nu la debitul de apã pe secundã, minut, orã sau câtã apã poate da!

7) evacuarea apei de la regenerare se face cu presiune! Nu este o apã care curge încet, fãrã putere si presiune si ar avea nevoie sã curga doar în jos. La regenerare apa este evacuatã cãtre scurgere cu aceeasi presiune cu care vã ajunge apa în casã la chiuveta de la etajul 1 sau 2, deci dedurizatoarele de apã Atlantis Soft Water nu au nevoie de pompe suplimentare pentru evacuarea apei folositã la regenerare!

8) volumul de apã dedurizatã oferitã între regenerãri poate necesita modificãri în funcţie de analiza periodicã a apei. Este bine ca la 6 luni sã retestãm apa pentru a face din timp modificãrile necesare tratãrii complete a apei.

9) sarea pastilatã folositã la regenerarea staţiilor de dedurizare trebuie sã fie achiziţionatã numai la saci de plastic, nu rafie! Am observat de multe ori cã în sarea la sac de rafie intrã mult mai usor impuritãţile din aer sau din locurile unde este depozitatã, iar umezeala afecteazã calitatea pastilelor de sare.

10) Ce trebuie sã stim despre sterilizatoarele UV?
 
Sterilizatoarele cu ultraviolete reprezintã cea mai modernã metodã de sterilizare microbiologicã a apei. Razele UV distrug structura ADN a microorganismelor ele devenind inofensive si necontaminând în continuare apa.

Foarte important de stiut este cã sterilizatoarele UV au câteva condiţii clare pentru funcţionarea corectã:
- apa ce intrã în ele trebuie sã nu aibã turbiditate (sã fie filtratã prin cartuse de sedimente fine descrise mai sus);
- apa ce intra în ele nu trebuie sã fie durã;
- apa ce intra în ele nu trebuie sã aibã fier, mangan, sau alte elemente în cantitãţi mai mari decât maximele admise în legea apei potabile;

Toate aceste elemente se depun pe teaca de quartz a sterilizatorului UV, obturând trecerea razelor UV în apã. Astfel sterilizatorul devine inutil, iar teaca de quartz este foarte greu si anevoios de curãţat periodic.
Ce trebuie sã stim despre purificatoarele de apã cu osmozã inversã?
 
In primul rãnd, adevarul! Deoarece pe internet circulã tot felul de pãreri si informaţii eronate, am creat o paginã dedicatã apei purificate prin osmozã inversã (înca mai lucrãm la aceastã paginã deoarece periodic sunt necesare update-uri): http://www.filtre-apa-plata.ro/Analize-apa-Mituri-si-adevaruri-despre-apa.php


In al doilea rând, purificarea apei se face doar cu osmoza inversã. Orice alt produs care nu are în componenţã osmozã inversã, nu purificã apa.

Un filtru nu purificã apa ci doar o filtreazã;
Un sterilizator UV sterilizeazã apa, nu o purificã;
Un sistem de filtrare, filtreazã apa;
O membranã de ultra-filtrare, filtreazã apa;
O membranã de nano-filtrare, filtreazã apa;
Un dozator de apã nu purificã apa decât dacã are osmozã inversã. Dacã are ultra-filtrare sau nano-filtrare, putem spune cã este un dozator de apã cu sistem de filtrare încorporat, nu este un purificator de apã asa cum este denumit deseori pentru a induce în eroare.

*paginã în construcţie. Dacã aveţi sfaturi din experienţa dumneavoastrã ne puteţi contacta iar noi le vom scrie pe aceastã paginã.
 
 
 
 


LINK-URI RAPIDE PENTRU:


 

 

 

 

 
 
 
Copyright 2022 ©  www.filtre-apa-plata.ro  All rights Reserved. | Platforma SAL | ANPC